Tuesday, February 22, 2011

Thesiskeuzes

Om een paar praktische vragen te beantwoorden, zetten we de dingen even op een rij.

Op dit moment gaan we er vanuit dat er maximum 10 studenten studio brooklyn kunnen volgen. Als er meer interesse zou blijken, dan heeft ASRO de gewoonte om met de studenten samen te zitten en de opties te bekijken. Wie al een keuze gemaakt heeft kan het ons best zo snel mogelijk laten weten, zodat we op tijd een oplossing kunnen beginnen zoeken indien nodig.

We proberen een reisprogramma te voorzien van ongeveer 14dagen (inclusief verplaatsing). Studenten kunnen natuurlijk langer blijven of vroeger afreizen, op eigen initiatief. Het departement gaat door een zware budgetaire hervorming en kan ons geen reissponsoring bieden. Dus de reis zal op eigen middelen moeten gebeuren. (vakantiejob, sponsoring zoeken?). uiteraard doen we er alles aan om de kosten te beperken ter plaatse. Maar naast het ticket van ongeveer 450 eur zal er toch ook een overnachtingskost bij zitten van enkele honderden euro's. Reken dus op een 1250eur minimum voor de reiskosten. Uiteraard kunnen we dit samen bespreken en kijken hoe we efficient kunnen zijn. Op craigslist bijvoorbeeld verhuren mensen hun appartementen voor korte duur, wat vaak goedkoper uitkomt dan op hotel of jeugdherberg. En wie wil er nu niet in een loft in Brooklyn logeren?

Tenslotte nog iets over de timing.
Voor de zomervakantie willen we met de studio al 1 keer samenkomen om interessante lectuur en thema's te verdelen. Op dat moment maakt ook iedereen de keuze tussen Architectuur of Stedenbouw ontwerp. Begin September komen we een tweede keer samen om de reis voor te bereiden. De trip zelf is voor eind September begin Oktober gepland (data nog te bekijken).
En dan is het uiteraard hard werken tot aan de tussentijdse jury rond kerstmis en nog een pak harder tot aan de eindpresentaties.

De originele presentatie kan je hier bekijken.

Groeten, Tom en Ward

Monday, February 21, 2011

STUDIO BROOKLYN:


Ontwerpen voor het collectieve moment in het echte New York

Thesis-studio voorstel 2011-2012 Tom Thys, Ward Verbakel i.s.m. Bieke Cattoor, Joao Nunes

New York heeft naam gemaakt als laboratorium voor stedelijke vormen (Batterypark City, underground public space, de toren met plazza...), architectonische typologiën (skyscraper, het atrium, brownstone's, coop's... ) en stedelijke landschappen (central park, prospect park, the highline... ). Maar bij het begin van de 21ste eeuw verschuift onze aandacht van Manhattan naar Brooklyn. Met zijn populatie van 2,5 miljoen zou Brooklyn de vierde grootste stad van de US kunnen zijn, maar sinds 1898 maakt ze gewoon deel uit van de oude metropool New York. Het continue tapijt van woonweefsels met hier en daar een industriëel fragment is het studiegebied van deze thesis-studio: niet de spectaculaire super densiteit, maar de realiteit van het dense samenwonen.

In dat laboratorium stellen we de vraag naar alternatieve en vernieuwende ruimtelijke concepten over collectiviteit. Zijn de gekende concepten over publieke ruimte wel aangepast aan een hedendaagse ultra-gemediatiseerde context? Bestaan er alternatieven voor het monotoon gestapelde wonen? Is de klassieke planologische functieopdeling niet problematisch om de stad als ecologisch systeem performant te maken? Hoe ontwerpen voor een gediversifieerde maatschappij waar een meerderheid van de mensen behoort tot een minderheidsgroep.

Sommige minimale interventies in de stad hebben een grote impact. Recent werden her en der fietspaden en kleine publieke ruimtes geschilderd op het New Yorkse asfalt. Deze op het eerste zicht low-profile aanpak gaat samen met een enorme mentaliteitsverandering over het stedelijke leven en de daarbij horende ruimte. De studio onderzoekt op expliciete en concrete manier de impact van ruimte op de stad en zijn bewoners. De basis is een uitgebreid veldwerk op verschillende schaalniveaus. Dat wordt aangevuld met een doorgedreven interpreterende analyse van concrete cases in New York City waar vernieuwende concepten over collectiviteit gelanceerd werden. Het ontwerp zelf kan bestaan uit een stedenbouwkundig- of een architectuurproject.

Mogelijke thema's daarbij zijn: het generieke weefsel versus de ruimtelijke uitzondering / diverse schaalsprongen: schaal van de stadsstructuur versus schaal van de mensengroep / het informele versus het formele / het tijdelijke versus het permanente / het virtuele versus het materiële ... . In het ontwerpend onderzoek komen ook diverse media aan bod (interpretatieve cartografie, conceptuele modellen, schets, film, schema, montage, soundscape ... ).


Site:

Binnen Brooklyn focussen we in de eerste plaats op de post-industriële wijken langs de East River, die volop in transformatie zijn. De vraag voor dit soort waterkant sites stelt zich concreet in de collectieve rol die ze moeten/kunnen spelen in de stad. Zijn dit de tijden waarin elke waterfront omgezet moet worden in high-maintenance park-promenade met residentiële torens voor het betere marktsegment?

Reismogelijkheden:

De studio start met een intensieve fieldtrip ter plaatse: site bezoek, veldwerk, relevante cases, lezingenreeks GSAPP Columbia University, bezoek aan Avery Library, the Van Alen Institute en the Urban Center.

Ter plaatse wordt een workshop georganiseerd met gastdocenten (Parson's School of Design, Cooper Union en Columbia University) en in overlap met het onderzoek van de studenten het GSAPP programma NewYork-Paris: the shape of two cities.


Samenwerkingsverbanden:

Deze studio sluit aan bij het “sustainable cities” programma dat de Obama administratie lanceerde midden 2010 en de onderzoeksgroep die daarvoor opgericht wordt door de stedenbouwkundige diensten in van de stad New York. Verder sluit de focus op Brooklyn aan bij de onderzoeksgroep “urban waste stream” van AUD GSAPP Columbia University. Binnen Asro bouwt de thesisstudio verder op de onderzoeken binnen OSA over mapping, cartografie, publieke ruimte en het collectieve.


Team:

Tom Thys, architectuur

Ward Verbakel, stedenbouw

i.s.m.

Bieke Cattoor, doctoraatsonderzoeker: cartografie en mapping

Joao Nunes, PROAP, landschapsarchitect: ontwerp openbare ruimte en input stedelijke ecologie