Monday, May 30, 2011

Overlegvergadering 1/6/2011 14u00

Beste team,

Op Woensdag 1/6/2011 houden we een startvergadering om 14u over de thesis studio Brooklyn, zelfde plek als vorige keer, tekenzaal Masters.
We weten dat niet iedereen aanwezig kan zijn, maar op deze manier kunnen we een aantal praktische dingen reeds beginnen uit te werken.

Na jullie examens zullen we dan een tweede brainstorm vergadering plannen.

Op de agenda voor woensdag staan:
- praktische afspraken reis new york
- prakttische afspraken verdeling voorbereidend werk
- opstellen kallender voor komende 12 maanden
- eerste overleg eigen thesis accent: maior en minor thema (voor wie hier reeds ideƫen over heeft)

Wie er niet kan bij zijn, mag ons altijd opmerkingen per email doorgeven.
Vooral de data-beschikbaarheid voor eind juni/begin juli is hier belangrijk. De tweede brainstorm willen we voltallig kunnen doen.


Groeten,
Tom en Ward